Amdanom Ni

Mae’r gaplaniaeth yn drefniant Cristnogol, a gefnogir gan yr eglwysi ym Mae Colwyn a Rhos sy’n ffurfio Cytûn Bae Colwyn a Rhos, ac aelod o Cytûn Cymru. Mae’r aelodaeth yn ymestyn hyd at yr Eglwysi Ynghyd ym Mhrydain ac Iwerddon(EYPI)/(CTBI) a Chyngor Byd Eang yr Eglwysi.

Mae Caplaniaid lleyg yn aelodau o eglwysi o wahanol enwadau, sy’n ffurfio Cytûn Bae Colwyn a Rhos. Mae’r Prif Gaplan Ordeiniedig o eglwys sy’n gydnabyddedig gan Cytûn Cymru/EYPI (CTBI). Mae Caplaniaid yn cynnig clust ddiduedd, heb farnu ac yn gyfrinachol i unrhyw un hoffai siarad â nhw. Byddant yn gweithio gydag unrhyw gwmni neu allfa fusnes yn y dref.

Y Weledigaeth

Amcan y Gaplaniaeth yw cefnogi pobl sy’n gweithio yn, neu sy’n ymweld â chanol y dref, pob un gydag amrywiol bryderon neu anghenion cyfredol. Mae’r Gaplaniaeth yn bodoli i wella lles emosiynol ac ysbrydol pobl o bob cred neu rai heb ddim cred. Gwneir hyn trwy ddarparu Caplaniaid Cristnogol gwirfoddol hyfforddedig sy’n gallu cyfarfod â phobl yng nghanol y dref, neu ymweld â nhw yn y gweithle neu fan arall o’u dewis, gan adlewyrchu cariad Duw i’r rhai maent yn eu cyfarfod.