'Yn adlewyrchu cariad Duw yn y gymuned adwerthu'

Y Gwasanaethau a Gynigiwn:

  • Lles Mae Caplaniaid yn gweld pawb fel unigolion cyflawn: yn gorff, meddwl ac enaid ac yn gwybod fod y mwyafrif ohonom yn cael bywyd yn straen ar adegau, boed trwy anhawsterau teuluol, profedigaeth, pryder am sefyllfa yn y cartref, neu achosion eraill. Gall byd gwaith effeithio ar ein lles corfforol neu feddyliol, neu efallai herio ein safonau a’n daliadau personol.
  • Gwrando Yn aml mae cael rhywun i wrando arnom yn gymorth i roi trefn ar ein meddyliau. Mae Caplaniaid ar gael i gynnal sgyrsiau preifat, naill ai yn y gweithle neu mewn safle addas arall, ac ar adeg fydd ddim yn tarfu ar batrwm gwaith.
  • Fel Adnodd Gall AD ddefnyddio Caplaniaid fel adnodd a fydd yn cynnig gofal a chefnogaeth i staff o bob cred ac o ddim cred. Gall y gwasanaeth annibynnol, cyfrinachol hwn helpu i greu gweithlu hapusach a dedwyddach a hynny heb gyfeirio at unrhyw ffydd neu gred.
  • Cefnogi Mae Caplaniaid yn barod i drafod y ffydd Gristnogol, neu i gyfeirio pobl at ymgynghorwyr unrhyw ffydd arall os gofynnir am hynny. Gallant hefyd weinyddu neu gynorthwyo mewn priodas, bedydd ac angladd petai gofyn am hynny.